Wyzwalanie Lamp Błyskowych (Błyskiem) Przez Fotocelę

Wyzwalanie błyskiemWyzwalanie przez fotocelę jest dość prostym, a przy tym najtańszym sposobem wyzwolenia zewnętrznej lampy błyskowej. Wystarczy ci lampa wbudowana w korpus aparatu. Niepotrzebne są więc dodatkowe urządzenia, jak nadajnik i odbiornik radiowy, ani też przewód synchronizujący.
Obecnie wszystkie lampy błyskowe, wyposażone są w fotocelę (nawet żarówki błyskowe). Jeśli jednak z jakichś powodów ona nie działa lub lampa jej nie posiada, można zakupić taką fotocelę w postaci kostki, wyposażonej w sanki do mocowania lampy.

Ogólna zasada jest taka, że błysk z lampy wbudowanej w aparat, wyzwala zewnętrzną lampę błyskową. Można w ten sposób wyzwalać nawet kilka lamp. W małym studiu, w którym błysk sterujący może odbijać się od ścian, jest to dość wygodna metoda pracy.
 
W większości przypadków, można w ten sposób wyzwolić tylko błysk, lecz bez możliwości sterowania lampami. Pracują one po prostu w trybie manualnym. Jednak w studiu i tak w większości przypadków, pracuje się na lampach w trybie manualnym. Wadą tej metody wyzwalania, szczególnie przy rozbudowanym oświetleniu, jest konieczność ręcznej zmiany mocy w każdej lampie oddzielnie, kiedy wprowadzamy jakieś zmiany w oświetleniu.
Stosując jednak oryginalne lampy (czasem też podróbki) tego samego producenta co aparat, uzyskujemy możliwość fotografii w trybie TTL oraz w pewnym stopniu sterowania ich mocą. Omawiam to w dalszej części.

Live View z lampami błyskowymi

Jeszcze jedna zaleta o której warto wspomnieć, to możliwość pracy z podglądem na żywo. Korzystając z lamp i wyzwalaczy niezależnych producentów, lustrzanki Canona (nie wiem jak jest u innych producentów) nie pozwalają na używanie Live View. Jednak, wyzwalając błyskiem lampy wbudowanej, możemy korzystać z tego udogodnienia, a w niektórych sytuacjach bywa to przydatne.
Oczywiście to co widać na podglądzie, to tylko światło zastane, ewentualnie pilotujące. Live View w tym przypadku nie służy do oceny oświetlania, a jedynie do korekty kadru, ustawiania ostrości, zmiany ułożenia fotografowanego obiektu itp.

Potencjalne problemy przy wyzwalaniu przez fotocele

Metoda ta bywa czasami zawodna. Może się zdarzyć że fotocela nie widzi błysku, bo np. została zasłonięta przez modyfikator lub jest skierowana w innym kierunku, a błysk sterujący nie ma się od czego odbić. Problem ten pojawia się również w plenerze, gdy niema od czego odbić błysku sterującego. W słoneczny dzień, fotocela może nie być w stanie wyłapać zmiany natężenia światła, czyli błysku sterującego.
Przed-błyski
Lampy wbudowane najczęściej pracują w trybie TTL i wysyłają przed-błyski pomiarowe. W takim przypadku, fotocela zadziała z pierwszym błyskiem (tym pomiarowym), zamiast właściwym i światło zewnętrznej lampy nie wpłynie na oświetlenie zdjęcia. Można to rozwiązać, wybierając w zewnętrznej lampie tryb synchronizacji z drugim błyskiem (S2). Drugim rozwiązaniem jest korzystanie z lampy wbudowanej w trybie manualnym. W menu / sterowanie lampą wbudowaną trzeba zmienić tryb z TTL (lub TTL II) na manual. Wtedy lampa wbudowana nie wysyła błysków pomiarowych.
Sterowanie lampą błyskową panel cannon
Zmiana ustawień lampy wbudowanej na „Manual flash” powoduje wyłączenie błysku pomiarowego. Aby w takim przypadku lampa zewnętrzna została wyzwolona, trzeba ją przestawić na synchronizacje z pierwszym błyskiem S1.
lampa błyskowa z ustawieniem synchronizacji błysku
 
Udział błysku sterującego
Kiedy wyzwalamy lampę zewnętrzną błyskiem z lampy wbudowanej (bądź umieszczonej na gorącej stopce), na ekspozycje wpłynie również błysk z lampy sterującej. W niektórych sytuacjach, można wykorzystać również błysk sterujący do budowy oświetlania, jako dodatkowe światło np. do doświetlania cieni. 
Najczęściej jednak nie chcemy, by błysk sterujący wpływał na ekspozycję. Zminimalizować ten wpływ możemy, poprzez maksymalne zmniejszenie mocy lampy wbudowanej (pracującej w trybie manualnym). Minimalna moc wystarczy do wyzwolenia zewnętrznych lamp, a jej wpływ na ekspozycję powinien być zminimalizowany. Jeśli to nie wystarczy, można dodatkowo użyć zastawki lub zamontować “przeszkadzajkę”, która zasłoni plan przed bezpośrednim błyskiem lampy wbudowanej. 
Aparat z zamontowana przeszkadzajką
Widoczna na zdjęciu „przeszkadzajka”, to dwa kawałki brystolu, sklejone razem i przyklejone do spinacza, aby łatwo było ją montować na aparacie. Biały brystol odbija światło lampy, a czarny zapobiega przepuszczaniu świata. Proste, ale skuteczne rozwiązanie.
Uwaga:
Jeśli zasłonisz lampę wbudowaną pracującą w trybie TTL, aby jej światło nie wpływało na ekspozycję, błysk pomiarowy będzie niewidocznym dla matrycy albo mocno stłumiony. Zostanie on zinterpretowany jako zbyt słaby i właściwy błysk zostanie wyzwolony z pełną mocą. Nawet jeśli scena jest osłonięta zastawką, to w małym studio taki mocny błysk może odbijać się o ścian oraz sufitu i w efekcie wpływać na ekspozycję. Ponadto, nie warto tak „męczyć” wbudowanej lampy.
Umiejscowienie fotoceli
Jeśli błysk sterujący nie wyzwala zewnętrznych lamp, trzeba się upewnić, czy fotocela w ogóle „widzi” ten błysk.  Fotocele najlepiej kierować w stronę błysku sterującego lub w kierunku ściany, czy powierzchni, od której odbijamy błysk sterujący. Dotyczy to głównie lamp reporterskich, w których mamy możliwość niezależnego obracania głowicą. W lampach studyjnych fotocela zwykle znajduje się w górnej części lampy. Dzięki temu dobrze wyłapuje błyski sterujące odbite od sufitu.

Wyzwalanie błysku

Lampa fotocela 960
Wyzwalanie lamp przez fotocelę nie jest skomplikowane. Wystarczy ustawić lampy w tryb fotoceli i wybrać synchronizację z pierwszym (S1) lub drugim błyskiem (S2). Jeśli fotografujesz z wbudowaną lampą błyskową w trybie TTL, wykonuje ona błysk pomiarowy przed właściwym błyskiem. Błysk pomiarowy nie jest rejestrowany przez matrycę i jeśli wyzwoli on zewnętrzna lampę, nie wpłynie ona w żaden sposób na ekspozycję zdjęcia. W tej sytuacji, lampy zewnętrzne trzeba ustawić w tryb synchronizacji z drugim błyskiem S2.
Jeśli jednak lampę wbudowaną ustawisz w tryb manualny (co polecam), generuje ona tylko jeden właściwy błysk. Dlatego w tym przypadku, lampy zewnętrzne należy ustawić w tryb synchronizacji z pierwszym błyskiem S1.
Uwaga:
Jeśli będziesz wyzwalał zewnętrzna lampy (ustawione na S2), a wbudowana będzie pracowała w trybie TTL, najprawdopodobniej uzyskasz prześwietlone zdjęcia. Dzieje się tak dlatego, że pomiar TTL, dobierze moc lampy wbudowanej do właściwego oświetlania sceny (o ile będzie to możliwe), ale nie uwzględni on oświetlenia z dodatkowych lamp. Przy ustawieniu zewnętrznych lamp na S1, a wbudowanej na tryb TTL, może wystąpić niedoświetlenie. Podczas błysku pomiarowego zostaną wyzwolone lampy zewnętrzne. Natomiast, podczas właściwego błysku rejestrowanego przez matrycę, mogą jeszcze nie być gotowe na kolejny błysk. W zależności od nastawionej mocy, kondensatory w lampach potrzebują od kilku milisekund do 1,5s, aby się naładować przed kolejnym błyskiem.

TTL przez fotocelę w Cannonie

W Canonie mamy funkcję inteligentnego sterowania zewnętrzna lampą błyskową z pełna automatyką TTL. Jest tam możliwość wyłączenia udziału błysku sterującego, jak również regulacji udziału błysku z lampy wbudowanej i z zewnętrznej lampy. Wszystkim sterujemy z poziomu menu aparatu.
ustawienia lampy
W pierwszej kolejności, trzeba zewnętrzną lampę błyskową przestawić w tryb „SLAVE” sterowania błyskiem. Pozostałe ustawienia wykonujmy już w menu aparatu. Warto jednak upewnić się, że wybrany kanał na lampie i aparacie jest taki sam (w tym przypadku Ch.1).
Uwaga:
Funkcja ta działa z oryginalnymi lampami Canona. W przypadku podróbek bywa różnie.  Ja korzystam z Newell 600EX-RT i o ile na 700D wszystko działa bezproblemowo, to na 80D i 6DMII, nie wszystkie ustawienia działały. Z innymi lampami nie testowałem.
 
Sterowanie lampą błyskową panel cannon
W menu aparatu wybieramy sterowanie lampą. Funkcja ta znajduje się w pierwszym lub drugim panelu – lewy górny róg -„ikonka aparatu” (ja mam dodaną ją do własnego menu).
Sterowanie lampą błyskową panel cannon
W panelu „sterowanie lampą” mamy dostęp do wszystkich ustawień lampy. W tym przypadku, interesuje nas tylko panel „Nastawy lampy wbudowanej”.
Panel „Nastawy lampy zewnętrznej” służy do obsługi lampy wpiętej w gorącą stopkę.
Sterowanie lampą błyskową panel cannon
Sterowanie lampą błyskową panel cannon
W panelu „Nastawy lampy wbudowanej” przechodzimy do zakładki „Wbudowana lampa” .
W tej zakładce wybieramy:

  • „Łatwa bezprzewodowa” – praca w trybie TTL, automatyczna regulacja mocy błysku wbudowanej i zewnętrznej lampy (lub lamp).
  • „Niestandardowa bezprzewodowa” – praca w trybie TTL, automatyczna regulacja mocy błysku wbudowanej i zewnętrznej lampy (lub lamp), ale w tym ustawieniu zyskujemy możliwość dodatkowych korekt udziału błysku sterującego i zewnętrznego.

Sterowanie lampą błyskową panel cannon
Sterowanie lampą błyskową panel cannon
Po wybraniu „Niestandardowa bezprzewodowa” przechodzimy do zakładki „F-cja bezprzewodowa” i tu możemy wybrać tryb współpracy lampy wbudowanej i zewnętrznej:

  • „tylko zewnętrzna” – wyzwalana jest tylko zewnętrzna lampa w trybie TTL, możemy jedynie wprowadzić ogólną korektę ekspozycji.
  • „zewnętrzna + wbudowana” – Wyzwalane są obie lampy i zyskujemy możliwość niezależnego sterowania ich mocą (zdj. poniżej). Moim zdaniem to jest najbardziej praktyczne ustawienie, dlatego dalej pokazuję tylko tą opcję.
  • „zewnętrza : wbudowana” – Wyzwalane są obie lampy i zyskujemy możliwość regulacji udziału błysku na zasadzie stosunku lampa zewnętrza : wbudowana (np. 1:1, 3:1, 1:2 itp.). Możemy też wprowadzić ogólną korektę ekspozycji.

Sterowanie lampą błyskową panel cannon
Sterowanie lampą błyskową panel cannon
Na powyższych zdjęciach, widzimy ustawienie „zewnętrzna + wbudowana” z wprowadzoną korektą +1 dla lampy wbudowanej i -1 dla zewnętrznej.
W ten sposób sterujemy zewnętrzna lampą, wykorzystując też błysk z lampy wbudowanej. Obie lampy pracują w trybie TTL, więc uzyskamy poprawną ekspozycję (teoretycznie), a dodatkowo możemy wpłynąć na charakter oświetlania niezależnie regulując udział błysku z tych lamp w ogólnej ekspozycji.
Być może nie wydaje się to istotne i większości osób wystarczy tylko wyzwalanie w trybie TTL, ale kiedy pracujemy nad oświetleniem sceny i zależy nam na konkretnym efekcie, możliwość niezależnej regulacji błysków da nam spore możliwości.
Więcej informacji w instrukcji obsługi.
 
Ogólnie o metodach wyzwalania lamp błyskowych poczytać można w artykule:Wyzwalanie Lamp Błyskowych – Podstawy Błyskania (Strobingu)
 
 
Więcej o wyzwalaniu lamp błyskowych znajdziesz tu: Wyzwalanie lamp błyskowych – wszystko co musisz wiedzieć.

0 0 votes
Article Rating

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Copyright C 2015-2021 Gazda.xyz. Wszelkie prawa zastrzeżone.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
<